Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą towarów jest firma: Cezary Jakimik z siedzibą przy ul. Młyńska 24, 62–052 Komorniki, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Komorniki, NIP: PL 5451501037, REGON: 052196586 (zwany dalej Sprzedawcą)
 2. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy za pośrednictwem strony internetowej pod adresem karmelowe.pl.
 3. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych i innych i prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Kontakt ze sklepem karmelowe.pl jest możliwy za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej pod adresem e-mail [email protected]
  • telefon: 61 8107001 w dni robocze w godzinach 9:00 do 17:00
 5. Ceny prezentowanych towarów i usług wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki. Zamawiający może się zapoznać z cennikiem wysyłki klikając link CENNIK DOSTAW.
 6. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu karmelowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

Składanie zamówień

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony karmelowe.pl.
 4. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
 5. Kody rabatowe oraz darmowa dostawa nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji na to pozwala.
 6. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych, oraz o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zasad Polityki Poufności.
 7. Produkty dostępne w sklepie nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia.
 8. Niektóre produkty (np. zestawy pianek) zawierają małe elementy mocujące, które nie są jadalne. Istnieje ryzyko udławienia. Prosimy zachować szczególną ostrożność.
 9. Produkty zawierające barwnik "czerwień koszenilowa" (E124) mogą mieć niekorzystny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Dopuszczalne dzienne spożycie barwnika wynosi 4mg/kg wagi ciała.

Realizacja zamówień

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych lub potwierdzenia zgodności zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem.
 6. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia zgodnie z wyborem Zamawiającego.

Dostawa

 1. Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę Poczta Polska, DPD, InPost (regulaminy tychże firm dostępne na stronach: www.poczta-polska.pl, www.dpd.com.pl, inpost.pl). Szczegóły dotyczące terminów realizacji dostaw, dostępne są w zakładce Terminy i ceny dostaw, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny dostaw przesyłek, regulują regulaminy wewnętrzne Poczty Polskiej, DPD i InPost.
 3. Firma kurierska DPD podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.
 4. Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest po zalogowaniu na stronie karmelowe.pl
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (jeśli Zamawiający zaznaczył, że jest zarejestrowanym płatnikiem VAT).
 6. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po zrealizowaniu zamówienia.
 7. Uwagi podane przez Zamawiającego w polu „Komentarz”, Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości - nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego, i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
 8. System internetowy jest przeznaczony dla klientów składających zamówienia o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 2.000 zł brutto oraz o masie całkowitej przesyłki nie przekraczającej 30 kg. Większe zamówienia muszą być potwierdzane telefonicznie.
 9. Niektóre produkty mogą posiadać znaki graficzne, nalepki oraz inne elementy, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach.
 10. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych barw produktów, co wynika z technologii sposobu reprezentacji barw na ekranie komputera.
 11. Klienci wybierający sposób dostawy do Paczkomatu InPost powinni w formularzu zamówienia wybrać Paczkomat, do którego ma być nadana przesyłka. W przypadku płatności przy odbiorze prosimy o upewnienie się, że wybrany paczkomat obsługuje płatności. Aktualna lista paczkomatów znajduje się na stronie Paczkomaty.pl
 12. Czas wysyłki liczony jest od daty otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówiony towar (nie dotyczy wysyłki za pobraniem)

Warunki płatności

 1. Akceptujemy następujące formy płatności:
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • płatność kartą kredytową przy odbiorze osobistym
 • przedpłata przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Karmelowe.pl z podaniem numeru zamówienia
 • przedpłata za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności internetowych PayU.


2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 91 1140 2004 0000 3502 3251 4270 prowadzony jest przez mBank SA.

3. System płatności internetowych PayU umożliwia zapłatę przy wykorzystaniu następujących kanałów:

 • za pomocą kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
 • przelewy bezpośrednie z użyciem predefiniowanych formularzy przelewów elektronicznych
 • przelew tradycyjny na unikalny rachunek PayU dedykowany do obsługi płatności Sprzedawcy.


Zwroty, reklamacje, odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. oraz przepisami Kodeksu Cywilnego Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sprzedawcy przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia.
 5. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 6. Zwrotowi nie podlegają produkty:
  ◦ personalizowane, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  ◦ które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  ◦ artykuły spożywcze dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 8. Firma Karmelowe.pl Cezary Jakimik ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.
 9. Produkty z karmelu, lukru, cukru i czekolady są z natury kruche i pomimo zabezpieczeń mogą ze względu na rodzaj dostawy ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.
 10. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Karmelowe.pl Cezary Jakimik, ul. Poziomkowa 12, 62–052 Komorniki.
 11. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.
 12. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy - Sprzedawcy (Firmy Karmelowe.pl Cezary Jakimik) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata - Zamawiającego lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera, poczty lub Sprzedawcy.
 13. Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy  wskutek odstąpienia od umowy  nie podlega zwrotowi.
 14. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. 
 15. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego.

Wzory, próbki i opakowania

 1. Przesyłane próbki lub wzory produkcyjne stanowią jedynie informację poglądową i nie są podstawą do składania zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany, bez powiadomienia, materiałów użytych do produkcji opakowań, ich wzorów, faktur i kolorów. Podstawową cechą produktu przynależną do nazwy zamawianego produktu, której Sprzedawca nie będzie zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia, jest wagowa zawartość produktów w opakowaniach. Zmiana samego opakowania nie będzie stanowić podstawy do reklamacji bądź zwrotu towaru.

Dane osobowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji składanego zamówienia.
 2. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy w formie pisemnej.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Zamawiającego osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych Zamawiającego oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez jego zgody.

Uwagi końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą dotyczyć zamówień już przyjętych do realizacji.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Nota Prawna i Polityka Prywatności opublikowana na karmelowe.pl

Regulamin obowiązuje od dnia: 20 grudnia 2014 r.